• Algemene informatie
  • Projectbegeleider
  • Ontvankelijkheid
  • Kwaliteit
  • Participatieve aanpak
  • Expertise
  • Bedrag
  • Bevestiging

Het paritair (sub)comité

GSM of vaste lijn

Gezamenlijke indiening

Klik op het icoon met een plus-teken om één of meerdere deelnemende paritaire (sub)comités toe te voegen aan het formulier.

De instelling die binnen een paritair (sub)comité verantwoordelijk is voor het project

Gezamenlijke indiening

Wanneer het project gezamenlijk door meerdere instellingen (sectorfonds, opleidingsfonds,…) wordt ingediend, is de aanvrager één van deze instellingen, die hiertoe gekozen wordt. De naam van de andere deelnemende instellingen worden door de aanvrager meegedeeld.

Klik op het icoon met een plus-teken om één of meerdere deelnemende instellingen toe te voegen aan het formulier.

Postadres van de instelling die binnen het paritair (sub)comité verantwoordelijk is voor het project

Postadres

Dit adres wordt gebruikt voor het overschrijven van de subsidie, indien het project geselecteerd wordt.

Financiële gegevens van de instelling die binnen het paritair (sub)comité verantwoordelijk is voor het project

U kunt een nationaal rekeningnummer omzetten naar een IBAN-nummer via volgende convertor: http://www.ibanbic.be.

Contactpersoon

Contactpersoon

Een persoon werkzaam in (één van) de instelling(en) die binnen het (de) paritair (sub)comité(s) verantwoordelijk is voor het project, die de nodige informatie kan geven omtrent het project.

GSM of vaste lijn