Aanvraag subsidies

In het kader van de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 heeft de Nationale Arbeidsraad, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie uitgewerkt.

Ondernemingen en sectoren kunnen subsidieaanvragen indienen door middel van volgende formulieren:

  • het formulier onderneming-aanvrager, in te vullen door een onderneming. Wanneer het project gezamenlijk door meerdere ondernemingen wordt ingediend, wordt de informatie van de andere deelnemende ondernemingen door de aanvrager meegedeeld;
  • het formulier sector-aanvrager, in te vullen door de instelling die binnen het paritair (sub)comité verantwoordelijk is voor het project. Wanneer het project gezamenlijk door meerdere instellingen (sectorfonds, opleidingsfonds,…) wordt ingediend, wordt de informatie van de andere deelnemende instellingen door de aanvrager meegedeeld.

Het is essentieel dat er voor het invullen van het aanvraagformulier overleg en samenwerking is tussen de projectbegeleider/begeleidende organisatie en de aanvrager, want er dient zowel informatie over het project bij de aanvrager als over de projectbegeleider/begeleidende organisatie in het aanvraagformulier opgenomen te worden.

Alle ondernemingen die onderworpen zijn aan de regelgeving inzake de risicogroepen kunnen om de toekenning van een subsidie voor een pilootproject vragen waarbij het personeel de doelgroep is, ongeacht hun grootte of bedrijfssector.

Alle velden in het formulier zijn verplicht.